Naziv projekta: Eduka za novih 40 godina

Korisnik projekta: Iviček d.o.o.

Cilj projekta: Podizanjem ljudskih kapaciteta a posebno zaposlenika pripadnika skupina u nepovoljnom položaju (žene, mladi, slabije obrazovani), kroz edukacije, doprinijeti njihovom socijalnom uključivanju, konkurentnosti Iviček d.o.o. te razvoju poduzetništva u Hrvatskoj promičući poduzetničku kulturu i cjeloživotno učenje.

Očekivani rezultati: Ukupno 14 zaposlenika sudjelovalo u osposobljavanju (11 muškaraca i 3 žene) a najmanje 8 zaposlenika steklo potvrdu o stručno osposobljenosti (7 muškaraca i 1 žena).

 

Edukacije:

 • Ljetna škola na Bledu
 • Edukacija za voditelja prodaje
 • Edukacija iz menadžmenta
 • Edukacija iz samorazvoja u stvaranju poslovnih rezultata
 • Edukacija iz vještina i tehnika prodajnog pregovaranja
 • Edukacija iz razvoja dugoročnih odnosa s kupcima
 • Edukacija izrade sigurnosnih tehničkih listi
 • Edukacija iz pisanja i provedbe projekta
 • Tečaj poslovnog engleskog jezika – početni
 • Tečaj poslovnog engleskog jezika – napredni
 • SQL Osnove

 

Trajanje projekta: 20. srpnja 2015. – 19. srpnja 2016.

Vrijednost projekta: 204.335,00 HRK

EU udio u financiranju: 194.118,25 HRK

 

Kontakt:
Marko Iviček, e-mail: marko.ivicek@glasurit.hr

Više o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima i mogućnostima financiranja saznajte na: www.strukturnifondovi.hr

Copyright © 2014. Iviček d.o.o. | Izrada: DZ Design