GLASURIT AUDIT RADIONICE

MOBILIZIRAJTE SKRIVENI POTENCIJAL

„Onaj koji prestaje biti bolji, prestaje biti dobar.“ Kako bi osigurali da svaka radionica postaje sve boja naš Glasurit konzultant vam pomaže pronaći potencijalne uštede i moguća unaprjeđenja vaše radionice. Tijekom AUDITA RADIONICE Glasurit konzultant istražuje sve aspekte procesa lakiranja uključujući svu tehničku opremu, proizvode koji se koriste i razinu treninga zaposlenika. Nakon toga konzultant radi sa vlasnikom radionice kako bi napravili plan provedbe za ostvarivanje dodatnih ušteda. Na primjer, otkrivanje puštanja zraka iz komore za lakiranje može uštediti do 7500 kn na godinu. Ili možete povećati efikasnost investirajući u kolica za alat koja mogu ubrzati rad i povećati kapacitete radionice. Isplati se raditi AUDIT RADIONICE na redovnoj bazi. Iskustvo pokazuje da čak i u dobro organiziranim radionicama mogu se pronaći prostori za poboljšanje. Sa svakim AUDITOM RADIONICE možete iskoristiti iskustvo i kompetenciju koju smo izgradili kroz godine surađivanja sa radionicama. To će vam omogućiti povećanje efikasnosti vaše radionice.

Glasurit audit radionice