GLASURIT COLOR ONLINE

GLASURIT COLOR ONLINE

BRZ I JEDNOSTAVAN NAČIN ZA PRONALAŽENJE TONA

Internet baza formula za miješanje boja koja se redovito ažurira, može se koristiti za određivanje tonova sivh brendova automobila i komercijalnih vozila.

Color Online je redovito ažuriran i opsežan alat za traženje informacija o tonovima na internetu. Na ovaj način moguće je pristupiti globalnoj bazi formula za miješanje tonova. Jednostavna struktura i fleksibilan način traženja olakšavaju korištenje. Rezultati traženja su prikazani ispravno kako bi osigurali pravi odabir tona, uključujući i odogovarajuće kartice tonova. Isto tako formule za miješanje tonova su dostupne i za dodatke, dijelove, branike i ostalo.

Glasurit color online