Iviček – boje i lakovi

Follow us :

Edukacija iz menadžmenta

Edukacija iz Menadžmenta


Direktor Iviček d.o.o. Zvonimir Iviček i voditelj ključnih kupaca Marko Iviček polazili su u periodu od 30. svibnja do 10. lipnja 2016. godine edukaciju iz menadžmenta u trajanju od 40 sati. Edukaciju je držao konzultant s pozicijom partnera u Horwath HTL Hrvatska s bogatim iskustvom u strateškom i projektnom menadžmentu.

Teme su, između ostalog, uključivale određivanje strateških ciljeva, strateških projekata i prioriteta te odgovarajućih oblika organizacije te strukturiranje projekata, definiranje projektnih timova te uspostavu sustava upravljanja i kontrole projekata a obrađene su radom „jedan na jedan“ predavača i polaznika, proučavanjem izvornih tekstova, radom na studijama slučaja te nizom vježbi na primjeru poslovanja Iviček d.o.o.


Ljetna škola na Bledu – Young Managers Program

 

Voditelj ključnih kupaca Marko Iviček sudjelovao je na ljetnoj školi „Young Managers Program“ u organizaciji IEDC Poslovne škole Bled od 28. lipnja do 8. srpnja 2016. godine. Program ove dvotjedne ljetne škole uključuje veći broj predavanja različitih svjetski priznatih predavača na razne teme iz područja menadžmenta, rad u grupama na odabranim studijama slučajam kao i nekurikularne aktivnosti koje služe razvoju interpersonalnih vještina i umrežavanju.

Edukacija iz jezika

Edukacija iz prodaje