Iviček d.o.o. je potpisom ugovora o bespovratnim sredstvima 20. srpnja 2015. godine postao korisnikom bespovratnih sredstava u sklopu natječaja „Obrazovanje za poduzetništvo i obrt“ a koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2007.-2013.

Ponoseći se s prvih 40 godina našeg poslovanja, projekt „Eduka za novih 40 godina“ je istodobno prvi prijavljen projekt i prvi projekt za koji je Iviček d.o.o. ostvario potporu i kao takav za nas predstavlja otvaranje novim mogućnostima financiranja i oblicima djelovanja a za koje vjerujemo da će nam omogućiti daljnji uspješan rast i razvoj.

U skladu s našom misijom, vizijom i strateškim ciljevima, planiramo daljnje prijave na natječaje iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u sklopu kojih ćemo moći ostvariti veće iznose potpora i poželjno, potpore za investicijska ulaganja.

 

 

Copyright © 2014. Iviček d.o.o. | Izrada: DZ Design